Relaxace v rakvi
Relaxace v rakvi

Relaxace v rakvi - Nový způsob odreagování a odpočinku

Truhla nebo koryto byly slova, která předcházely slovu rakev. Rakev slouží k uchování mrtvého těla. Ve většině případů bývá vyrobena ze dřeva.  V dnešní době není rakev jen pro uchovávání mrtvého, ale je možné v ní také relaxovat. Tato netypická a zvláštní relaxace je určena pro zdravé, vyrovnané lidi bez různých náznaků depresí.

Před samotnou relaxací Vás čeká pohovor v místnosti plné hudby, která Vám má pomoci se více uvolnit. Poté následuje přesun do místnosti, kde je pro Vás již připravená rakev společně s hořícími svíčkami, smutečními věnci a křížem nad hlavou. Tento netradiční zážitek je opravdu jen pro silné a odvážné povahy, avšak, zkusit by se mělo všechno a strach je zde od toho, aby se překonával. Tato relaxace Vám dopomůže k naprostému uvolnění mysli i těla. Dopomáhá se také vyrovnat se smrtí, která je někdy brána jako tabu. Vyzkoušejte si, jaké to je ležet v rakvi, aniž byste museli být mrtví. Tento zážitek, až je trochu neobvyklý, má mnoho zájemců. Budete jedním z nich?

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
strach
72%
vzrušení
96%
relaxace
95%
adrenalin
87%
náročné psychicky
94%
sebepoznání
63%
pro dospělé
100%
náročné fyzicky
12%
mrazení
74%
bezmocnost
67%

Edgarr "Edgim" Hezcko
vzrušení 88%
relaxace 90%
adrenalin 90%
náročné psychicky 97%
sebepoznání 50%
pro dospělé 100%
strach 74%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.